Företag  |  Affär  |  Produkter  |  Kontakter  |  Länkar  |  Suomeksi
RA-Tools Affar

Affär

Vår affär är belägen i Jakobstad, Vagnsmakarevägen 6 C. De produkter som vi säljer lämpar sig även för professionellt bruk.

Till våra tjänster hör också service på olika maskiner.

Våra sakkunniga försäljare kan också ge råd i olika problemsituationer.

Välkommen till oss!
Öppethållningstider: vardagar 8-16.30 (lördagar stängt)
Försäljning/Affär 06-789 8300


Svetsning
Elmaskiner
Handverktyg
Slipning och kapning
Skärande verktyg
ArbetsskyddsprodOy R.A. Tools Ab, Vagnsmakarevägen 6 C, 68660 Jakobstad, Telefon 06 789 8300